Szavatosság, garancia

 

Szavatosság: a vételárától, és a termék új vagy használt voltától függetlenül minden olyan termékre vonatkozik, amit természetes személy (fogyasztó) vásárol. Új terméknél a szavatossági idő 2 év. Ha ez idő alatt a termék gyártási hiba miatt elromlik, a terméket ingyenesen javítani, cserélni, a vételárat megfelelő mértékben csökkenteni, vagy végső esetben a vételárat az eredeti számla bemutatása után visszafizetni kell. Vitás esetben fél évig a Schwabinvest Plusz Kft kötelezettsége bizonyítás, hogy a hiba a nem rendeltetésszerű használatból fakad, ezután a fogyasztó kötelessége a bizonyítás.

 

Jótállás: Ha a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik a termék úgy, hogy ez annak a rendeltetésszerű használatát akadályozza, a hibás terméket ki kell cserélni. A jótállási jogok gyakorlása során a fogyasztó igényt tarthat javításra, cserére, árbeli kompenzációra vagy a vételár visszatérítésére.

 

A jótállási idő: hossza a tartós fogyasztási cikk árához sávosan igazodik:

  • 10 ezer forint értéket el nem érő termékek esetén nincs kötelező jótállás
  • 10-100 ezer forint értékű termékek kötelező jótállása 1 év
  • 100-250 ezer forint értékűeké 2 év
  • 250 ezer forint értéket meghaladó termékeknél a kötelező jótállás 3 év

Ki éllhet jótállási jogával?: Jótállást csak a fogyasztó és a Schwabinvest Plusz Kft közt létrejött adásvételi szerződéseknél érvényesíthető, ha a vásárló jogi személy, akkor a forgalmazót – a felek eltérő megállapodásának hiányában – nem terheli jótállási kötelezettség.

Jótállási határidő: a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Schwabinvest Plusz Kft vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának, vásárlásának napja.

Jótállásból eredő jogok: Főszabályként a termék javításra, más esetben kicserélésre kerül. A Schwabinvest Plusz Kft törekszik arra, hogy a kijavítást vagy a cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy számolni tudjon azzal, mikor használhatja újra a terméket. Javítás esetén az eredeti jótállási idő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatja. Ha fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréljük.

A termék vételárának visszafizetésére kerül sor, ha:

  • a jótállási időtartam alatt már az első alkalommal történő javítása során megállapítható, hogy a termék nem javítható, és cserére sincs lehetőség,
  • a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik és a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, nem kívánja a terméket a kereskedő költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, és cserére sincs lehetőség,
  • a termék kijavításra 30. nap alatt nem kerül sor és cserére sincs lehetőség.

Vételár visszafizetés csak az eredeti számla bemutatása után lehetséges.

 

A jótállás érvényesítése: a bejelentés személyesen aszódi üzletünkben, vagy írásban (e-mail vagy posta) történhet. A bejelentéshez csatolni szükséges a jótállási jegyet, számlát, a fogyasztó elérhetőségét, a termék hibájának részletes leírását, a hibát jól bemutató fotókat, azt, hogy a termék be van-e már építve, ha igen akkor a beépítés helyét, illetve a termék milyen időpontokban tekinthető meg a szervízes kolléga által.

A bejelentés kivizsgálása után rövid időn belül felvesszük a kapcsolatot a további ügyintézés elindításához.

 

Egyéb tudnivalók: Amennyiben a Vevő cégünk által történő beépítést nem igényelte kérjük hozzáértő nyílászáró beépítő szakemberrel építesse be a szerkezeteket. Ha a nyílászárók nem szakszerűen vannak beépítve a gyártó cég a hibás beépítésből eredő problémákra nem vállal garanciát és elveszítheti a termékgaranciát is. Kérjük az alábbi szerkezetek beépítésénél minden esetben minősített nyílászáróbeépítő szakembert fogadjon: bejárati ajtók, nagyméretű üvegfalak, nagyméretű nyílászárók, aluminium küszöbös vagy toló erkélyajtók, tetősíkablakok, elektromos meghajtású szerkezetek. A nyílászáró vasalatának, zárjának, zárfogadóinak, küszöbének és más részének pontos beállítása illetve utánállítása a beépítő szakember feladata, ez nem a szerkezet gyártásából adódó garanciális hiba. Átadás utáni üvegtörésre vagy üvegrepedésre a garancia nem terjed ki.

Ha beállítási hiba lép fel olyan nyílászáró szerkezetnél amit nem a cégünk szakemberei építettek be, akkor kérjük, hogy a nyílászárót beépítő saját szakemberét hívja ki és vele állítassa be az szerkezetet. Ha ez nem vezet eredményre akkor jelentse be a Schwabinvest Plusz Kft-hez. Cégünk munkatársa a helyszínen vizsgálja meg a bejelentett hibát és megkeresi a hiba okát. Amennyiben gyártási hibáról van szó  térítésmentesen a helyszínen kijavítja, vagy ha azt nem lehet javítani akkor javaslatot tesz a nyílászáró szerkezet kiszerelés utáni javíttatására illetve a részbeni vagy teljes újragyártására is. A garancia Magyarország területén belül érvényes.

Ha a bejelentett hiba nem gyártásból adódó garanciális hiba hanem beépítési gondatlanságból illetve beállítási hiányosságból adódik, akkor a beépített szerkezet garanciálisan nem javítható meg. Erről cégünk munkatársa a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel és azt átadja a Vevőnek. Egyúttal a várható költségek kikalkulálása mellett javaslatot tesz a hiba költségtérítéses kijavítására. A felmerülő költségeket a Vevő a munka végeztével a helyszínen készpénzben köteles kiegyenlíteni. A nyílászáró tartós és kifogástalan működéséhez szükséges a szerkezet évenkénti karbantartási munkálatainak elvégzése. A karbantartás elmulasztásából eredő károkért garanciális igényt nem lehet érvényesíteni.

Az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait kérjük az ügyfélszolgálaton terjessze elő.

 

Schwabinvest Plusz Kft

Aszód, 2021 január 1.